Newsletter

Buddhi: een nieuwe vorm voor een oud ambacht.

De tassen van het Buddhi label staan voor cultuur, ambacht, innovatie en mode. Ontworpen door Kim van Beek en handgemaakt door " the Association for Craft producers" in Nepal. 

"In 2007 kocht ik een zwarte vilten tas van Nepalese ambachtslieden in Amsterdam. Het materiaal was sterk, en gitzwart. Hier wilde ik een nieuwe vorm voor bedenken.”

Buddhi's filosofie. 

Het ontwerpen van innovatieve fashion items gebaseerd op traditionele Aziatische culturen en ambachten.

Verdieping in het ambacht en beheersing van de techniek is voor mij uitgangspunt van het ontwerp. Door een nieuw leven te blazen in het ambacht kan men de veelzijdigheid en kracht van het materiaal laten zien. Hierdoor wordt het ambacht, de cultuur en de traditie behouden en blijft het zich ontwikkelen.

In 2008 en 2011 was ik in Nepal. Klik op "Nepal" om het maakproces te zien en het leven in Nepal.

Buddhi's ambitie. 

Nieuwe modellen ontwikkelen, zowel praktische als iconische ontwerpen. Het productieproces verlichten d.m.v. een viltmachine en doorgaan met het naadloze 3-d handschrift. Experimenteren met andere vilt/textieltechnieken voor mode.

 

Veel plezier op mijn site!

Kim van Beek
 

Buddhi: a new form for an old craft.

The bags of the Buddhi label are a crossover between culture, fashion and innovation in a traditional craft. Designed by Kim van Beek and produced by "The Association for Craft producers" in Nepal.  

"In 2007 I bought a black felt bag from Nepali craftsmen in Amsterdam. The material was strong and jet black.  I thought of giving it a new form.”

Buddhi's philosophy

Designing innovative fashion items based on traditional Asian Cultures and crafts.

Studying and mastering the techniques of the craft is my starting point for a new design. By blowing a new life into craftsmanship one shows the versatility and power of the material and the technique. Therefore, the craftsmanship, the culture and the tradition, will be reserved and continues to develop. 

In 2008 and 2011 I was in Nepal. Click on "Nepal" to see the production proces or life in Nepal.

Buddhi’s ambition.

Developing new models, practical as well as iconic designs. Working with a feltmachine to make the production process less intense. Continue with the 3-d felting and explore other felt/textile techniques to apply in fashion!

.

Have fun on my website!

Kim van Beek